Wahadlarstwo wróżebne Kabalista Martin Novak. Wahadełko, biometry, karty, wiedza. Narzędzia 6

Koan „Gutei podnosi palec”

Koan „Gutei podnosi palec”

Kiedykolwiek pytano Gutei Oshõ o Zen, po prostu podnosił palec. Pewnego dnia pewien gość zapytał młodego sługę Gutei: „Czego uczy twój mistrz?”. Chłopiec również podniósł palec. Gdy Gutei dowiedział się o tym, odciął palec chłopca nożem. Chłopiec, krzycząc z bólu, zaczął uciekać. Gutei zawołał go, a gdy chłopiec się odwrócił, Gutei ponownie podniósł palec. W tym momencie chłopiec nagle osiągnął oświecenie.

Przed śmiercią Gutei powiedział swoim mnichom: „Otrzymałem Zen jednego palca od Tenryû i używałem go przez całe moje życie, ale nadal go nie wyczerpałem”. Po tych słowach osiągnął wieczne Nirwany.

Komentarz Kabalisty:

W świecie Zen, gesty i działania często mówią głośniej niż słowa. Gutei używał prostego gestu – podniesionego palca – aby przekazać głęboką prawdę o Zen. Ale co dokładnie ten gest oznaczał? Czy był to symbol jedności wszechświata? Czy może wskazówka, że prawda leży poza słowami?

Kiedy młody sługa naśladował gest Gutei, Gutei zdecydował się na drastyczne działanie, odcinając palec chłopca. Można by pomyśleć, że było to okrutne, ale w kontekście Zen, było to działanie pełne miłosierdzia. Gutei pokazał chłopcu, że prawdziwe zrozumienie nie może być naśladowane. Musi być doświadczone bezpośrednio.

Podnosząc palec po raz drugi, Gutei dał chłopcu bezpośrednią wskazówkę do prawdy Zen. W tym momencie chłopiec osiągnął oświecenie, rozumiejąc, że prawda Zen nie leży w gestach ani słowach, ale w bezpośrednim doświadczeniu.

Dla nas, jako poszukiwaczy prawdy, historia ta jest przypomnieniem, że prawdziwe zrozumienie nie przychodzi przez intelektualne rozważania ani naśladowanie innych. Musimy sami doświadczyć prawdy, aby ją naprawdę zrozumieć. Jak powiedział kiedyś wielki mistrz Zen: „Jeśli chcesz poznać smak herbaty, musisz ją wypić”.

Jaka jest prawidłowa odpowiedź na koan „Gutei podnosi palec”?

W przypadku koanów nie ma „prawidłowej” odpowiedzi w tradycyjnym sensie. Koany są narzędziem mającym na celu wywołanie bezpośredniego zrozumienia lub oświecenia, a niekoniecznie dostarczenie konkretnej odpowiedzi lub rozwiązania. W przypadku koanu „Gutei podnosi palec”, odpowiedź może przyjąć różne formy, ale kluczowe jest, aby odpowiedź była autentycznym wyrazem bezpośredniego zrozumienia.

Przykłady odpowiedzi:

 1. Działanie Fizyczne:
  • Podniesienie palca, podobnie jak Gutei, może być odpowiedzią, jeśli jest wyrazem autentycznego zrozumienia.
  • Niektórzy adepci mogą wybrać się na działanie bardziej drastyczne, na przykład odcięcie własnego palca, aby wyrazić głębokie zrozumienie i poświęcenie.
 2. Odpowiedź Werbalna:
  • Milczenie może być odpowiedzią, podkreślając, że prawda Zen leży poza słowami.
  • Wyrażenie własnego zrozumienia w słowach, które są autentyczne dla osoby odpowiadającej, może być również odpowiedzią.
 3. Inne Formy Odpowiedzi:
  • Medytacja lub kontemplacja może być formą odpowiedzi, wskazując na wewnętrzne poszukiwanie prawdy.
  • Śmiech może być również odpowiedzią, sugerując, że prawda Zen jest zarówno prostą, jak i zabawną.

Kluczowe Uwagi:

 • Odpowiedź, która jest naśladowaniem, bez głębokiego zrozumienia, jest uważana za niewłaściwą.
 • Autentyczność i bezpośrednie zrozumienie są kluczowe; nie ma jednej „prawidłowej” odpowiedzi.
 • Każda odpowiedź, która pochodzi z głębokiego zrozumienia i jest wyrazem autentycznego doświadczenia, może być uważana za „prawidłową”.

Pytania do Przemyślenia:

 1. Czy prawda może być wyrażona słowami lub gestami?
 2. Czy naśladowanie może prowadzić do autentycznego zrozumienia?
 3. Jakie inne formy odpowiedzi mogą być wyrazem autentycznego zrozumienia Zen?

Praktyczne Ćwiczenia:

 1. Medytacja na Koanem:
  • Zastanów się nad koanem „Gutei podnosi palec” w czasie medytacji. Obserwuj wszelkie myśli, uczucia i wrażenia, które pojawiają się, nie oceniając ich ani nie przywiązując się do nich.
 2. Bezpośrednie Doświadczenie:
  • Spróbuj doświadczyć swojego życia bezpośrednio, bez filtrów myśli i koncepcji. Zwróć uwagę na to, co jest tu i teraz, zamiast na to, co „powinno” być.
 3. Autentyczność:
  • Praktykuj bycie autentycznym w swoich odpowiedziach i działaniach. Zastanów się, co to znaczy być autentycznym i jak możesz wyrażać swoją prawdę w sposób autentyczny.

Interpretacja Komentarza Mumona do koanu „Gutei podnosi palec”:

 1. „The enlightenment of Gutei and of the boy does not depend on the finger” (倶胝並童子悟處、不在指頭上)Choć Gutei używał gestu podnoszenia palca jako odpowiedzi na pytania o Zen i chłopiec naśladował ten gest, prawdziwe oświecenie, które osiągnęli, nie zależało od samego gestu. Palcem wskazywali coś, co jest poza słowami i formą. Wskazuje to na to, że prawdziwa nauka Zen nie polega na powierzchownych gestach czy słowach, ale na bezpośrednim doświadczeniu prawdy.
 2. „If you understand this, Tenryû, Gutei, the boy, and you yourself are all run through with one skewer” (若向者裏見得、天龍同倶胝並童子興自己一串穿却)Jeśli ktoś zrozumie głęboką prawdę ukrytą za gestem Gutei, dostrzeże, że wszyscy – Tenryû, Gutei, chłopiec i on sam – są połączeni jednym wspólnym zrozumieniem. „Przewleczony na jednym rożnie” jest metaforą głębokiej jedności i wspólnego zrozumienia prawdy Zen. Niezależnie od indywidualnych metod czy gestów, prawdziwe zrozumienie Zen jest wspólne dla wszystkich, którzy je osiągnęli.

Komentarz Kabalisty:

Koan i komentarz Mumona podkreślają, że prawdziwe oświecenie i zrozumienie Zen nie zależą od zewnętrznych gestów czy form, ale od wewnętrznej realizacji. Gutei podnoszący palec i chłopiec naśladujący ten gest są jedynie narzędziami wskazującymi na coś większego. Kluczem jest zrozumienie, że prawda Zen jest uniwersalna i niezmienna, niezależnie od indywidualnych ścieżek czy metod praktyki. Gdy osiągniemy to zrozumienie, dostrzegamy jedność we wszystkim i wszyscy stajemy się jednym w prawdzie Zen.


Interpretacja Wersu Mumona do koanu „Gutei podnosi palec”:

 1. „Gutei made a fool of old Tenryû” (倶胝鈍置老天龍)Gutei, poprzez swoje proste działanie podnoszenia palca, wydaje się wyśmiewać skomplikowane nauki i metody nauczania innych mistrzów, takich jak Tenryû. W tym kontekście, „wyśmiewać” niekoniecznie oznacza brak szacunku, ale raczej podkreślenie prostoty i bezpośredniości prawdziwej nauki Zen.
 2. „Emancipating the boy with a single slice” (利刃單提勘小童)Gutei uwolnił chłopca (dosłownie i duchowo) jednym prostym działaniem – odcięciem jego palca. To działanie, choć drastyczne, doprowadziło do oświecenia chłopca. Wskazuje to na to, że prawdziwe oświecenie może nadejść nagle, często w wyniku nieoczekiwanych i intensywnych doświadczeń.
 3. „Just as Kyorei cleaved Mount Kasan” (巨靈擡手無多子)Kyorei, podobnie jak Gutei, działał bezpośrednio i zdecydowanie. Przecięcie Góry Kasan to metafora bezpośredniego działania, które prowadzi do wielkich zmian. W tym kontekście, może to oznaczać, że prawdziwe zrozumienie i oświecenie wymagają odwagi, by przeciąć iluzje i fałszywe koncepcje.
 4. „To let the Yellow River run through” (分破華山千万重)Po przecięciu Góry Kasan, Żółta Rzeka mogła płynąć swobodnie. To jest metafora dla oświecenia i prawdziwego zrozumienia, które płyną swobodnie, gdy przeszkody (iluzje, fałszywe koncepcje) zostają usunięte. Gutei, poprzez swoje działania, usunął przeszkody stojące na drodze chłopca do oświecenia, pozwalając prawdzie płynąć swobodnie.

Komentarz Kabalisty:

Wers Mumona podkreśla prostotę i bezpośredniość prawdziwej nauki Zen. W świecie pełnym skomplikowanych teorii i koncepcji, proste działanie, takie jak podniesienie palca lub odcięcie go, może prowadzić do głębokiego oświecenia. Kluczem jest bezpośrednie doświadczenie prawdy, a nie intelektualne rozumienie jej. Gutei, poprzez swoje proste działania, wskazuje nam drogę do tej bezpośredniej realizacji.


Case 3 Gutei Raises a Finger                    三 倶胝堅指

倶胝和尚、凡有詰問、唯擧一指。

Whenever Gutei Oshõ was asked about Zen, he simply raised his finger.

後有童子。因外人問、和尚説何法要。

Once a visitor asked Gutei’s boy attendant, „What does your master teach?”

童子亦堅指頭。

The boy too raised his finger.

胝聞遂以刃斷其指。

Hearing of this, Gutei cut off the boy’s finger with a knife.

童子、負痛號哭而去。

The boy, screaming with pain, began to run away.

胝復召之。 童子廻首。 胝却 堅起指。

Gutei called to him, and when he turned around, Gutei raised his finger.

童子忽然領悟。

The boy suddenly became enlightened.

胝將順世、謂衆曰、吾得天龍一指頭禪、一生受用不盡。

When Gutei was about to pass away, he said to his assembled monks, „I obtained one-finger Zen from Tenryû and used it all my life but still did not exhaust it.”

言訖示滅。

When he had finished saying this, he entered into eternal Nirvana.

Mumon’s Comment

無門曰、倶胝並童子悟處、不在指頭上。

The enlightenment of Gutei and of the boy does not depend on the finger.

若向者裏見得、天龍同倶胝並童子興自己一串穿却。 

If you understand this, Tenryû, Gutei, the boy, and you yourself are all run through with one skewer.

Mumon’s Verse 頌曰

倶胝鈍置老天龍    Gutei made a fool of old Tenryû,

利刃單提勘小童    Emancipating the boy with a single slice,

巨靈擡手無多子    Just as Kyorei cleaved Mount Kasan

分破華山千万重    To let the Yellow River run through.


Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@kabalista.pl

Kabalista. Moja Codzienna Prognoza Powodzenia. Prognozy, horoskopy, wróżby, przepowiednie, inspiracje, porady. Strefa Szczęścia

Moja Codzienna Prognoza Powodzenia – Twoja Dosis Inspiracji

Witajcie Kochani!

Jeśli szukacie codziennej dawki inspiracji i motywacji, to dobrze trafiliście! Codziennie dostarczamy Wam nasze Prognozy Powodzenia, które są właśnie tym, czego potrzebujecie, aby zacząć dzień z pozytywnym nastawieniem i pełnią energii.

Nasz zespół ekspertów, łącząc wiedzę z różnych systemów astrologicznych, duchowych i ezoterycznych, opracowuje dla Was jak najbardziej precyzyjne i pomocne porady na każdy dzień. Wierzymy, że małe inspiracje mogą prowadzić do wielkich zmian, a nasze prognozy powodzenia pomogą Wam w osiągnięciu sukcesu finansowego i osobistego.

Ale to nie wszystko! Oferujemy również usługę Premium – Moja Indywidualna Prognoza Powodzenia – która zapewni Wam jeszcze więcej wartości. Dostaniecie dostęp do szczegółowych prognoz powodzenia, dostosowanych do Waszej indywidualnej sytuacji, wskazówek dotyczących miłości, finansów, zdrowia i duchowego rozwoju, a także możliwość konsultacji z naszymi ekspertami.

Jeśli chcecie jeszcze lepiej wykorzystać swoje talenty i osiągnąć swoje cele, to warto skorzystać z naszej usługi Premium. Aby zamówić Moją Indywidualną Prognozę Powodzenia, wystarczy napisać do nas pod adresem: kontakt@kabalista.pl

Dołączcie do naszej społeczności i odkrywajcie, jak małe zmiany mogą prowadzić do wielkich osiągnięć. Razem z nami odnajdziecie swoją ścieżkę do sukcesu i pełni życia. Życzymy Wam wiele sukcesów i radości na każdym kroku życia!

Pozdrawiam Was! Wasz Kabalista